Stuurgroep

De stuurgroep is het ondersteunend beslissingsorgaan van De Iris dat primair zorgt voor continuïteit betreffende profilering, financiële en administratieve ondersteuning en verantwoordelijk is voor de aangeboden infrastructuur. De stuurgroep vergadert driemaal per werkjaar. De stuurgroep wordt voorgezeten door Griet Soenen, oud-groepsleidster. In de stuurgroep zit ook nog de groepsleiding, enkele oud-leiding en enkele ouders.

Samenstelling van de Stuurgroep:

Griet Soenen Voorzitter, oud groepsleidster
Rik Verghote Oud-Leiding, stichtend lid
Emma Decrock Oud-leiding
Pieter Duthoo Oud-leiding, oud groepsleider
Carmen Boeraeve Oud-Leiding
Vera Vercruysse Oud-Leiding
Sofie Deparcq Vertegenwoordiging Ouders      

Inge Noyez

Vertegenwoordiging Ouders
Steffie Wyffels Oudleiding
Antje Van Moerkerke Groepsleidster
Jana Decrock Groepsleidster